ความสมดุล ป.6

เมื่อศึกษาเรื่อง ” ความสมดุล” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ความสมดุล คือ ความเท่ากันของสิ่งต่าง ๆ การวาดภาพต้องคำนึงถึงความสมดุลเพื่อให้ภาพมีความสวยงาม

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ความสมดุล

ความสมดุล คือ ความเท่ากัน เสมอกัน สิ่งต่าง ๆ ที่เราเห็นว่ามีความสวยงาม เมื่อนักเรียนสังเกตให้ดีก็จะพบว่ามีความสมดุลแฝงอยู่ในสิ่งนั้น เช่น

พระที่นั่งอนันตสมาคม แม้มีความแตกต่างทางด้านซ้ายและด้านขวา แต่ก็ยังมีความสมดุลสวยงาม

ประตูวัดโพธิ์ ความสมดุลที่เกิดจากความเหมือนกัน เท่ากันในด้านซ้ายและด้านขวา และความสมดุลในลายไทย

ความสมดุลของดอกบานชื่น

การวาดภาพโดยคำนึงถึงความสมดุล สามารถกำหนดหรือแบ่งพื้นที่ในการวาดได้ด้วยสายตา ดังนี้

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com