คลิปการสอน ปั้นแต่งเติมเพิ่มและลด ป.6

ปั้นแต่งเติมเพิ่มและลด วิชาศิลปะ ป.6

หลักการเพิ่มและลดเป็นสิ่งสำคัญในงานปั้น เมื่อนักเรียนต้องการปั้นสิ่งใด ๆ นักเรียนควรกำหนดภาพสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจก่อน แล้วจึงลงมือปั้นโดยเพิ่มและลดวัสดุที่นำมาปั้นให้เกิดเป็นรูปทรงที่ต้องการ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com