การใช้สีคู่ตรงข้าม ป.6

สีคู่ตรงข้ามจะให้ความรู้สึกขัดแย้ง ดังนั้น การใช้สีคู่ตรงข้ามจึงนิยมใช้สีใดสีหนึ่งให้มากกว่าอีกสีหนึ่งในพื้นที่การระบายสี หรือใช้สีคู่ตรงข้ามโดยมีการผสมสีคู่นั้นในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อลดความขัดแย้งของสี ทำให้ภาพมีความกลมกลืนสวยงาม

การใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีตัดกัน

วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีตัดกัน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ใช้ในปริมาณต่างกัน โดยใช้สีใดสีหนึ่งจำนวน 80% ส่วนอีกสีหนึ่งต้องเป็น 20% จึงจะเกิดคุณค่าทางศิลปะ

สีคู่ตรงข้าม
รูปที่ 1 สีคู่ตรงข้าม

วิธีที่ 2 ลดปริมาณค่าของสีลงหากจำเป็นต้องใช้สีคู่ใดคู่หนึ่งในปริมาณเท่า ๆ กัน ต้องลดค่าของสีลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีเทาดำ

วิธีที่ 3 ผสมซึ่งกันและกัน เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการตัดกันของสีภายในภาพ

การใช้สีตรงข้ามสร้างลวดลายให้ดูโดดเด่น
รูปที่ 2 การใช้สีตรงข้ามสร้างลวดลายให้ดูโดดเด่น

การใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน

การใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน คือใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่ง จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากขึ้น

การใช้คู่สีในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างสีแดงและสีเขียว
รูปที่ 2 การใช้คู่สีในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างสีแดงและสีเขียว
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.