การใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การใช้สีคู่ตรงข้ามสีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพ

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน

  1. ให้นักเรียนทบทวนเรื่องสีคู่ตรงข้าม โดยครูแจกบัตรคำชื่อสีทั้งหมด 12 ใบ ดังนี้ จากนั้นให้นักเรียน 12 คน ออกมาหยิบบัตรคำ แล้วให้วิ่งจับคู่ที่เป็นคู่สีตรงข้าม
  1. ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนที่มีลวดลายหรือสีสันที่ใช้สีคู่ตรงข้าม จากนั้นให้บรรยายเกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม
  2. ให้นักเรียนวาดภาพโดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้ จากนั้นให้วาดภาพโดยใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน
  1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล และวันที่
  2. ให้นักเรียนนำผลงานมาเสนอและบรรยายการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกัน
  3. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานสรุปความรู้

สรุปความรู้

การใช้สีคู่ตรงข้ามสีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.