การออกแบบแผนภาพและแผนผัง

เราสามารถออกแบบแผนผังโดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรงอะไรได้บ้าง เพราะอะไร

ส่วนสำคัญ คือ อัตราส่วน และ ทิศทาง

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com