• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.6
แนวคิดในการแก้ปัญหา ป.6

แนวคิดในการแก้ปัญหา ป.6

การทำงานหรือการแก้ปัญหาามีหลายแนวคิดเช่น แนวคิดการทำงานแบบลำดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ำ ซึ่งล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

คำตอบในหนังสือเรียน หน้า 12
เป็นการตักน้ำใส่กะละมัง จนกว่าจะเติมจำนวน 15 รอบ
เป็นการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆ จนสำเร็จ
ดูจากตัวเลขในโจทย์ ได้กำหนดมาหรือไม่? มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกันหรือไม่?
อยู่ในหน้าสือเรียนหน้า 9
Print Friendly, PDF & Email