คลิปการสอน การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ป.6

การแก้ปัญหาอาจนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ดี และทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยอาจเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานมาใช้ หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com