คลิปการสอน กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ ป.6

กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้ในหลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พิจารณาวิธีการต่าง ๆ จะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

เว็บฝึกการเขียนโปรแกรม code.org

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com