การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน

กิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในหัวข้อ ” การล้างจาน” และในหัวข้อ “การข้ามทางม้าลาย” มีคะแนน 20 คะแนน

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com