ใบงาน กิจกรรม

หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 5

https://forms.gle/5xeZBdkXN7VXWz3H6

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com