หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับ ข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เสียง
 2. คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่กำหนดการให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถูกต้องนั้น ต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์ โดยตรวจสอบเงื่อนไขให้ครอบคลุมทุกกรณี แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าทำงานผิดพลาดหรือมีส่วนใดที่ทำงานไม่สมบูรณ์ เราสามารถปรับปรุงอัลกอริทึมได้แล้วจึงแก้ไขโปรแกรมต่อไป
 3.  สำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเขียนโปรแกรมอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบ ข้อผิดพลาดอาจทำได้โดยทดลองตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละขั้นตอน หรือทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำงานไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 4.  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch)  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงาน
 5. การเขียนโปรแกรมข้อมูลนำเข้าของโปรแกรม คือ การกดคีย์ลูกศร ซึ่งเป็นไปได้ 2 คีย์ โดยมีการทำงานแตกต่างกัน และตัวละครจะเคลื่อนที่ตามข้อมูลนำเข้า หรือคีย์ที่กด
 6. ในการออกแบบการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้จริง ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ของตัวละครให้เดินออกไปเป็นระยะ ๆ จนครบหน่วยที่กำหนด จะทำให้การเคลื่อนที่ของตัวละครดูสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยได้
 7.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลมักมีการประกาศตัวแปร สำหรับเก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
 8. การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้คำสั่งการวางปากกา โดยให้โปรแกรมวาดรูปตามที่เราต้องการ โดยการใช้บล็อกคำสั่งและการกำหนดค่าต่าง ๆ
 9. การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าตัวเลขที่รับเข้าทางแป้นพิมพ์ว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ โปรแกรมลักษณะนี้สามารถใช้ Scratch เขียนได้เช่นกัน
 10. น้ำหนักของคนเราแต่ละคนจะไม่เท่ากัน หากจะพิจารณาว่าใครหนักกว่าใคร หรือใครอ้วนกว่าใครจะพิจารณาจากน้ำหนักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาถึงน้ำหนักและส่วนสูงไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการนำ 22.9 คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

เมื่อนักเรียน ศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ หากเปรียบเทียบกับการทำงานของร่างกายเราจะเปรียบได้กับอวัยวะใดบ้าง
 2. อัลกอริทึมมีความสำคัญอย่างไรกับการออกแบบการทำงานของการเขียนโปรแกรม
 3. นักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไรไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือถ้าเกิดก็มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
 4. ถ้านักเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเกิดปัญหาโปรแกรมไม่ทำงานตามที่เราเขียน นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไร
 5. การใช้งานโปรแกรม Scratch มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
 6. การกำหนดให้ตัวละครเคลื่อนที่เป็น –100 และ 100 ต่างกันอย่างไร
 7. ถ้านักเรียนต้องการให้แมวเคลื่อนที่แบบสวยงาม โดยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อกดคีย์ลูกศรชี้ไปทางซ้าย และเคลื่อนที่ไปทางขวาเมื่อกดคีย์ลูกศรชี้ไปทางขวา นักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไร
 8. การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่แล้วเปลี่ยนรูปร่างและฉากหลังไปเรื่อย ๆ มีผลดีอย่างไร
 9. ทำไมจึงกำหนดตัวแปรในการเขียนโปรแกรม
 10. หากนักเรียนต้องการให้โปรแกรมการลบของตนเองมีความน่าสนใจ นักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไร
 11. การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่ายด้วยการคูณ มีประโยชน์อย่างไร
 12. นักเรียนจะทำอย่างไรให้โปรแกรมเครื่องคิดเลขของนักเรียนมีความสมบูรณ์แบบ
 13. ถ้านักเรียนต้องการให้วาดรูปสามเหลี่ยม นักเรียนจะออกแบบอัลกอริทึมสำหรับเขียนโปรแกรม อย่างไร
 14. นักเรียนคิดว่าโปรแกรม Scratch สามารถเขียนโปรแกรมให้ตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ได้จริงหรือไม่
 15. นักเรียนคำนวณหาค่าความสมส่วนของร่างกายเราอย่างไร

เนื้อหาการศึกษา หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.5

 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์
  • หน่วยรับข้อมูล
  • หน่วยประมวลผล
  • หน่วยความจำ
  • หน่วยแสดงผลข้อมูล
 2. การออกแบบอัลกอริทึม
  • การปลูกต้นไม้
  • พิจารณาผลการเรียน
 3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • เว็บ www.code.org
 4. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 5. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
  • หน้าตาโปรแกรม Scratch
  • กลุ่มคำสั่งโปรแกรม Scratch
  • ตำแหน่งของตัวละคร (พิกัด)
 6. การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลือนที่ของตัวละคร (Sprite)
  • การกดปุ่มบน Keyboard เพื่อให้ ตัวละคร เคลื่อนที่
 7. การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครให้เคลือนที่เหมือนจริง
  • การเดินของตัวละคร (Sprite)
 8. การแต่งเติมภาพเคลื่อนไหว
  • การเปลี่ยนฉาก Stage
 9. ตัวแปรและการเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การบวก)
  • ตัวแปร
  • การบวกเลขสองจำนวน
 10. การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ)
  • การลบเลขสองจำนวน
 11. การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การคูณ)
  • การคูณเลขสองจำนวน
 12. การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร)
  • การหารเลขสองจำนวน
 13. การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต
  • สามเหลี่ยม
  • สี่เหลี่ยม
  • วงกลม
 14. การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่
  • การหารเอาเศษ Moduration (MOD)
 15. การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย
  • ดัชนีมวลกาย BMI
  • น้ำหนักที่เหมาะสม

การวัดผลประเมินผล

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ว4.2ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข73
About ครูออฟ 675 Articles
https://www.kruaof.com