คลิปการสอน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5

การทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เสียง

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com