การแก้ปัญหา ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (K)   
  2. เขียนลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบผังงานตามกิจกรรมที่กำหนด (P)
  3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A)

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
benefitเบน นะฟิทผลประโยชน์
considerationคันซิดเดอเร ชั้นการพิจารณา
eliminationอิลิมมะเน ชั้นการขจัด
planningแพลนนิ่งการวางแผน
relationshipริเล ชั่นชิพความสัมพันธ์
methodเมธอดวิธี
problemพรอเบิมปัญหา
questionเควสชั่นคำถาม
reasonรีเซิลเหตุผล

การดำเนินชีวิตของคนเราต้องพบกับปัญหามากมาย หลายปัญหาที่นักเรียนพบสามารถแก้ได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนแล้วฝนตก นักเรียนอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนก่อนจะออกจากบ้านหรือบางปัญหานอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วย เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ เราอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนการทิ้งขยะ นอกจากนี้การใช้ชีวิตของเรายังต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้

ปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกันบางปัญหาอาจมาจากความอยากรู้อยากเห็นหรือการกำหนดคำถามของนักเรียนก็ได้เช่นกัน ปัญหาแต่ละปัญหา อาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ หรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน
อาจสรุปได้ว่า การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเอง

สรุปเนื้อหา

การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกัน และปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com