การเขียนโฟลว์ชาร์ตเพื่อสร้างโปรแกรมใน Scratch

[Aj. NesT สอน Flowcharts] EP.2 Flowcharts to  Scratch for Creative Programmers
About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com