แนะนำโปรแกรม scratch เบื้องต้น

เรื่องที่ 1 แนะนำโปรแกรม scratch เบื้องต้น
About ครูออฟ 729 Articles
https://www.kruaof.com