เกมลิงไล่เก็บกล้วย ด้วยโปรแกรม Scratch 3.0 EP1 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

เกมลิงไล่เก็บกล้วย ด้วยโปรแกรม Scratch 3.0 EP1 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=Q7X5VrVRtGw
About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com