อัลกอริทึม ป.4

ลำดับดังกล่าวในขั้นตอนจะไม่สามารถสลับลำดับกันได้ หากสลับได้ในบางกรณี ก็จะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com