การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูโดโค้ด

แนะนำการเขียนด้วย เว็บ www.code.org

ตัวอย่างรหัสลำลอง อย่างง่าย

คือ ไปทางซ้าย คืือไปทางขวา คือ ไปข้างบน คือไปข้างล่าง คือนำกลับมาใช้ใหม่ คือผู้หญิง คือ ผู้ชาย คือห้ามจอดรถ คือสำหรับคนพิการ

ตัวอย่างกิจกรรม

ให้นักเรียนหาเส้นทางเพื่อทำภารกิจลับด้วยรหัลลำลอง

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com