• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.4
การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูโดโค้ด

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูโดโค้ด

แนะนำการเขียนด้วย เว็บ www.code.org

ตัวอย่างรหัสลำลอง อย่างง่าย

➡️ คือ ไปทางซ้าย ⬅️ คืือไปทางขวา ⬆️ คือ ไปข้างบน ⬇️ คือไปข้างล่าง ♻️ คือนำกลับมาใช้ใหม่ ♀️ คือผู้หญิง ♂️ คือ ผู้ชาย 🚫 คือห้ามจอดรถ ♿ คือสำหรับคนพิการ

ตัวอย่างกิจกรรม

ให้นักเรียนหาเส้นทางเพื่อทำภารกิจลับด้วยรหัลลำลอง

Print Friendly, PDF & Email