หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย แล้ว นักเรียนสามารุถบอกได้ว่า

    1. ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์ แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันถ้าใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบ ส่วนใหญ่มักมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    2.  อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้ค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีบริการต่าง ๆ  ที่ทำให้แสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น สังคมกว้างขึ้น แต่ควรใช้งานตามข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ว 4.2 ป.3/5               ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

สาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

  1. ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*