หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นหาข้อมูล แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    1. ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่  และครอบคลุมไปทั่วโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับสื่อสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

    2.  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ชื่อของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลที่สนใจจะต้องใช้คำค้นที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter จะพบข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมา

    3.  ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินชีวิต หรือให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และควรนำเนื้อหาที่สืบค้นได้มาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วย เนื่องจากข้อมูลบางอย่าง อาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การค้นหาข้อมูล

ว 4.2 ป.3/3     ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

สาระการเรียนรู้เรื่อง การค้นหาข้อมูล

  1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine
  3. ความรู้บนอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบ เรื่อง การค้นหาข้อมูล

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.