หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

           1.  อุปกรณ์เทคโนโลยีมีหลายชนิด แต่การใช้งานเบื้องต้นมักเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล การแสดงผลลัพธ์

          2.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอยู่หลายอย่าง เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้
ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ถ้าดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธีก็จะทำให้ใช้งานได้นานมากขึ้น

          3.  การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเราอาจต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในเครื่องได้ และอุปกรณ์บางชนิดสามารถติดต่อกับเครือข่ายได้ หากผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียหายกับตัวเราได้

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

ว 4.2 ป.2/4         ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

  1. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
  2. วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3. การใช้เทคโนโลยี

แบบทดสอบ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.