หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

การใช้วอฟต์แวร์ในการทำงาน

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

            1.  โปรแกรมประมวลคำ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานด้านเอกสาร ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม เช่นโปรแกรมโน้ตแพด โปรแกรมเวิร์ดแพด และโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยม เพราะมีความสามารถในการทำงานได้อย่างหลากหลาย

          2.  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของงานด้านการจัดทำเอกสาร และอีกความสามารถหนึ่ง คือ การทำเอกสารในรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการนำเสนอเอกสารให้น่าสนใจ เช่น แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

          3.  โปรแกรมกราฟิก เป็นโปรแกรมสำหรับการวาดภาพระบายสี เช่น โปรแกรมระบายสี (Paint) ซึ่งจะมีเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีและจัดการกับภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพลิกหรือหมุนภาพ การย่อขนาดภาพ และการเอียงภาพ

          4.  โปรแกรมนำเสนอมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

          5.  เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเก็บข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สร้างขึ้นมาจนเกิดเป็นไฟล์ และมีการคัดแยกไฟล์ตามหมวดหมู่ โดยมีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เรียกว่าโฟลเดอร์

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

ว 4.2 ป.2/3         ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

  1. การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ
  2. การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  3. โปรแกรมกราฟิก
  4. การวาดภาพด้วยโปรแกรมระบายสี (Paint)
  5. โปรแกรมนำเสนอ
  6. การนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
  7.  การจัดการไฟล์ข้อมูลและแก้ไขไฟล์

แบบทดสอบเรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.