หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

      1.  ในการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบการทำงานของโปรแกรมขึ้นมาก่อน หรือเรียกว่า ขั้นตอนวิธี  ซึ่งทำได้โดยการสร้างลำดับของคำสั่ง เช่น ถ้าให้หุ่นยนต์เดินไปทางขวา 3 บล็อก แล้วเดินขึ้นด้านบนเราอาจคิดขั้นตอนวิธีเป็นคำพูดขึ้นมาก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง

     2.  การเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ เช่น เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ หรือเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งที่ออกแบบไว้ให้หุ่นยนต์เข้าใจ

     3.  แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่น่าสนใจในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น เว็บไซต์    https://code.org จะมีบทเรียนให้เลือกเรียน หรือฝึกเขียนโปรแกรมมากมาย

     4.  การเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งแล้วเราสะกดผิด หรือเขียนคำสั่งที่โปรแกรมไม่เข้าใจ หากตรวจสอบทีละคำสั่งแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โปรแกรมสามารถ ทำงานต่อไปได้

     5.  Scratch เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ    โดยการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์หรือติดตั้งไว้ในเครื่องเลยก็ได้

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ว 4.2 ป.2/2         เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

สาระการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

  1. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
  3. สนุกกับการเขียนโปรแกรม
  4. การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม
  5. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
  6. การเขียนโปรแกรม Scratch ให้แมวเดินลากเส้น เป็นรูปแปดเหลี่ยม          

แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.