หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     1.  อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความสะดวกสบายในการใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอีกมากมาย และเมื่อใช้แล้วจะต้องดูแลรักษาควบคู่ไปด้วย

     2.  คอมพิวเตอร์มีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และการที่คอมพิวเตอร์ จะทำงานได้นั้นจะต้องมีคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

     3.  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เรียกว่า แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ ซึ่งมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน หากเราจัดเก็บไฟล์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันจะทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย

     4.  โปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมใช้สำหรับวาดภาพ ตกแต่งภาพซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากอีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรมระบายสี (Paint) โดยมีเครื่องมือในการวาดภาพ ระบายสีและจัดการกับภาพมากมาย

     5.  โปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานด้านเอกสาร นอกจากนี้บางโปรแกรมยังมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตารางงาน สำหรับการใช้งานได้อีกด้วย

     6.  การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทำได้หลายวิธีอาจเป็นการบอกเล่า การวาดภาพ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมนำเสนอหลายโปรแกรม แต่ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายก็คือโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office PowerPoint)

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

ว 4.2 ป.1/4                 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ว 4.2 ป.1/5             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์  ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

  1. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
  2. การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เบื้องต้น
  3. การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ
  4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  5. โปรแกรมกราฟิก
  6. โปรแกรมประมวลคำ
  7. โปรแกรมนำเสนอ

แบบทดสอบเรื่อง   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.