คลิปการสอน รู้จักปัญหา ป.1

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.