คลิปการสอน รู้จักปัญหา ป.1

รู้จักปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com