การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะอะไร และมีอุปกรณ์ใดอีกบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาแส่งเสริมการทำงานด้านข้อมูล เช่น กล้องดิจิทัล ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลที่เป็นรูปภาพลงในสื่อบันทึกข้อมูล สแกนเนอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เปลี่ยนเป็นข้อมูลรูปภาพ

นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์ จึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านธุรกิจ การเลือกซื้อสินค้า เพราะสะดวก รวดเร็ว ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ด้านการศึกษา ใช้พิมพ์รายงาน นำเสนอผลงาน ทำสื่อการเรียนการสอน สามารถเข้าเรียนวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ค้นหาบทความ ข่าวสาร รูปภาพต่างๆ ด้านความบันเทิง สามารถอ่านหนังสือ ฟังเพลง ชมรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ และเล่นเกมเพื่อการศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะด้านต่างๆ และผ่อนคลายความเครียด

จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

จอ CRT
จอ LCD
จอ LED

ซีพียู (Central Processing Unit) เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก CPU จะทำหน้าประมวลผล คำนวณและวิเคราะห์ผลชุดคำสั่งที่ส่งมาจากซอฟแวร์ทุกชนิดในระบบคอมพิวเตอร์ และยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบอีกด้วย

ซีพียู (CPU) เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา แล้วแสดงผลออกไปยังจอมอนิเตอร์ ซีพียูจะทําหน้าที่คล้ายกับสมองของคน คือ เมื่อคนเราได้รับข้อมูลต่างๆสมองจะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางกิริยาท่าทาง หรือคําพูด เหมือนกับซีพียูที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางจอมอนิเตอร์

คีย์บอร์ด (Keyboard) อุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้การเรียงตัวของปุ่ม ซึ่งแต่ละปุ่มทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติ แล้วคีย์บอร์ดใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือ หรือตัวเลขเข้าไปยังโปรแกรมต่าง ๆ

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้า ซึ่งการใช้งานในปัจจุบัน มีหลายแบบ มีทั้งแบบที่มีสาย และไม่มีสาย ซึ่งเมาส์ที่ไม่มีสาย เราเรียกว่า เมาส์อินฟราเรด และแบบมีลูกกลิ้งกับแบบมีแสง ซึ่งแบบมีแสงจะไม่มีลูกกลิ้งเราเรียกว่า ออปติคอล

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com