โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

ผังงานโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

 

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com