เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 4 Microsoft PowerPoint

สาระสำคัญ

Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการนำเสนองานผ่านแผ่นสไลด์บนจอภาพ สามารถนำเสนองานได้หลายรูปแบบ มีจุดเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก สามารถตกแต่งรูปแบบได้หลากหลาย และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความน่าสนใจ

การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint มีวิธีการเหมือนการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วไป รูปแบบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สร้างและพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์

วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานด้วย Microsoft PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้งานนำเสนอสามารถนำเสนอตัวอักษรหรือข้อความในรูปแบบที่สวยงาม และช่วยให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ

มุมมองเป็นคำสั่งที่ช่วยให้ผู้สร้างงานนำเสนอสามารถสร้างงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การแทรกรูปภาพเป็นการเพิ่มภาพนิ่งและสัญลักษณ์ลงในพื้นที่ใช้งานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ การบันทึกช่วยให้ผู้สร้างงานนำเสนอสามารถกลับมาแก้ไขงานได้ในอนาคต และการพิมพ์เอกสารใน Microsoft PowerPoint เป็นการนำเสนองานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์

การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการนำเสนอได้หลากหลาย ผู้นำเสนองานควรนำเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนและใช้เทคนิคในการนำเสนองานที่เหมาะสมด้วยการใช้ไฟล์งานนำเสนอที่สร้างจาก Microsoft PowerPoint ประกอบการบรรยาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com