เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

สาระสำคัญ

การเขียนโปรแกรมจะต้องปฏิบัติตามวงจรพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงานช่วยในการถ่ายทอดกระบวนการทำงานของโปรแกรม ผังงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานระบบที่ใช้แสดงภาพรวมของระบบและผังงานโปรแกรมที่ใช้แสดงการทำงานย่อยหรือลำดับในโปรแกรม ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงสร้าง คือ โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบทางเลือก และโครงสร้างแบบทำซ้ำ

HTML และ JavaScript เป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ที่นำเสนอบนอินเทอร์เน็ต มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ การเขียนโค้ด การคอมไพล์ และการรันโปรแกรม ซึ่ง HTML สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัย JavaScript แต่ JavaScript จะต้องใช้ HTML ช่วยในการรันโปรแกรม

Macromedia Flash Professional 8 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างแอนิเมชันด้วยหลักการพื้นฐานของการสร้างแอนิเมชันด้วยการนำภาพนิ่งหลาย ๆ รูปมาเรียงต่อกันแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนลักษณะของภาพนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราวจนทำให้ภาพนิ่งเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยการสร้างงานด้วย Macromedia Flash Professional 8 อาศัยหลักความสัมพันธ์ระหว่าง Frame กับเส้น Timeline

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com