แบบทดสอบ บทที่ 2 ชั้น ม. 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล

คำชี้แจง
– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70% หรือ 14 ข้อขึ้นไป

 

ลิงก์แบบทดสอบ => http://goo.gl/gDpHfH

 

คะแนนสอบ => http://goo.gl/hLMOr3

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com