เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์

สาระสำคัญ

ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานมาจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

เอ็กซ์พลอเรอร์และวินราร์เป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเอ็กซ์พลอเรอร์จะใช้ในการจัดการข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ส่วนวินราร์จะใช้สำหรับบีบอัดและขยายขนาดของไฟล์ข้อมูล ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในหน่วยความจำที่มีพื้นที่น้อยได้

อีเซตนอด 32 แอนติไวรัสเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ที่ใช้ค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ส่วนไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทซอฟต์แวร์ตารางคำนวณที่ใช้สำหรับคำนวณข้อมูลแบบอัตโนมัติ และช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ

รอยัลดิกชันนารีเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทอีบุ๊ก ใช้สำหรับแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาษาไทย โดยแยกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้น ส่วนวินโดวส์มีเดียเพลเยอร์เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านความบันเทิงที่ใช้สำหรับเปิดข้อมูลประเภทเสียงและภาพเคลื่อนไหว

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com