แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานีภาคพื้นดินปลายทาง
สถานีภาคพื้นดินปลายทาง

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
           ในอดีตเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาแพง  ขนาดใหญ่  และทำงานได้อย่างจำกัด  ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูก  มีขนาดเล็กลง  มีรูปทรงที่ทันสมัย  สวยงาม และสามารถทำงาน
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ชิปที่อยู่ในหน่วยประมวลผลหรือซีพียู  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง  จะมีขนาดเล็กลงและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  และยังการพัฒนาระบบการทำงานหรือการประมวลผลให้เป็นระบบ
การทำงานแบบขนาน  คือสามารถอ่านคำสั่งหลาย ๆ คำสั่ง  เพื่อตอบสนองการทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
เรียกว่า  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมัลติโพรเซสเซอร์  ซึ่งเหมาะกับงานคำนวณที่ซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมาก

เทคโนโลยีสื่อประสม
            เป็นการนำเสนอข้อมูลหรือสื่อในหลายรูปแบบพร้อม ๆ กัน  ได้แก่  การนำเสนอข้อมูลตัวอักษร  ข้อมูลเสียง
และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบพร้อม ๆ กันได้อย่าง
สวยงามและสมจริง  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อประสมให้สามารถส่งผ่านทางระบบเครือข่าย ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้

 

สาระน่ารู้ 

การนำเทคโนโลยีสื่อประสมมาใช้ในคอมพิวเตอร์เริ่มต้นในปี  พ.ศ.2534จากการพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์  3.0 เพื่อให้สามารถใช้งานข้อความและภาพนิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 

อุปกรณ์พกพาและไร้สาย
            อุปกรณ์ต่าง ๆ มีขนาดเล็ก  น้ำหนักเบา  และทนทานมาก  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อ ข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องอาศัยสายส่งสัญญาน  อุปกรณ์พกพาและไร้สายที่ใช้งานแพร่หลาย ในปัจจุบันมีการทำงานด้วยสัญญานวิทยุ  นิยมใช้ในการเชื่อมต่อสัญญานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีการใช้งาน ระบบบลูทูท  สำหรับส่งข้อมูลในระยะใกล้ ๆ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัญญาประดิษฐ์
            ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ  เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์  รู้จักการใช้เหตุผล  และมีการเรียนรู้  ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้
1. ภาษาธรรมชาติ  คือ  ภาษาธรรมดาที่มนุษย์ใช้งานในชีวิตประจำวัน  เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นจึงมีผู้คิดค้นที่จะนำภาษาธรรมชาติมาใช้สั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เป็นเทคโนโลยีอื่น ๆ  เรียกว่ากระบวนการภาษาธรรมชาติ  โดยมีหลักการทำงานแบบง่าย ๆ  คือ  แยกภาษาของมนุษย์ออกเป็นคำ ๆ จากนั้นแปลเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ  แล้วจึงโต้ตอบกลับมายังมนุษย์อีกครั้งด้วยภาษาของมนุษย์เอง
เช่น  การสั่งงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเสียง
2. โครงข่ายประสาทเทียม  คือการสร้างคอมพิวเตอร์โดยจำลองวิธีการทำงานเหมือนสมองของมนุษย์
ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำข้อมูล  ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถฟัง  อ่าน  และจำภาษามนุษย์ได้
เช่น  การวิเคราะห์และสร้างภาพเหมือนตามรูปพรรณคนร้าย
3. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาคำตอบและแก้ปัญหาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบของฐานความรู้
4. ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์  คือ  การนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาประยุกต์ร่วมกับเครื่องจักร  เพื่อใช้ทำงาน
ต่าง ๆ แทนมนุษย์ที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารและรับข้อมูลสารสนเทศจากทุกสถานที่ได้สะดวกรวดเร็ว  และทันเวลา  ทำให้เกิดบิควิตัสเทคโนโลยี  สังคมยูบิคตัส  หรือยูบิคอมป์  คือ  การจัดสภาพแวดล้อมของ การสื่อสารใหม่ และเป็นแนวโน้มของสังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศ  โดยการนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง และระบบเครือข่ายมาใช้ร่วมกัน  ทำให้เกิดจุดเด่นในการเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับเครือข่ายในทุกสถานที่  นอกจากนี้ยังสร้างภาพการใช้งานที่ไม่จำกัดเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  ตู้เย็นอินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์ดิจิทัล

 

สาระน่ารู้ 

  • ยูบิควิตัส  เป็นภาษาละติน  หมายถึง  อยู่ในทุกแห่งหรือมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
  • ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของภาษาธรรมชาติให้ใช้กับภาษาไทยแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก
    เนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะการเขียนที่เป็นรูปประโยคซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถแยกแยะเป็นคำ ๆ แล้วแปลความหมายได้
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com