เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

สาระสำคัญ 

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อมูลจึงเปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่นำไปใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

  1. บอกความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศได้ (K)
  2. มีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ (A)
  3. ยกตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศในแต่ละประเภทได้ (P)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com