เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 4 คอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติในการช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน

คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตามบทบาทของคอมพิวเตอร์ในแต่ละด้านนั่นเอง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com