การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น

https://youtu.be/HLnK1HcMjuA
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com