การทำไฟล์งานนำเสนอ MS Powerpoint ป.6

https://www.youtube.com/watch?v=9zojsCcJ4Sw
About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com