2. การสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปและพื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่าง หมายถึง พื้นที่ที่ไม่ต้องมืองค์ประกอบใดๆ ที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ ถ้ารูปกินเนื้อที่มาก ทำให้มีพื้นที่ว่างน้อย และเกิดความรู้สึกอึดอัต แน่น สับสน เป็นตัน แต่ถ้ารูปมีพื้นที่ว่างมากเกินไป ทำให้เกิดความรู้สึโล่ง อ้างว้าง หดหู่ เป็นตัน ดังนั้นในการทำงานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของงานกับพื้นที่ว่างด้วย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com