โปรแกรมการบวกเลข ด้วย SCRATCH

https://youtu.be/cATQw1DB8pY

เกมบวกเลข ด้วย SCRATCH

การสร้างตัวแปร และการเชื่อมของค่า 2 ค่า ด้วย Join จำนวนคำถาม ทำการสะสมคะแนน เมื่อตอบถูก เหมาะสมการเขียนโปรแกรม ชั้น ป.5 และเกมนี้ เหมาะสมกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com