แบบทดสอบ Microsoft Excel

ให้นักเรียนนำตัวเลข 17846 ไปกรอกที่ช่องด้านข้างจอหน้านี้ ที่เขียนว่า ทำแบบทดสอบ ให้พิมพ์เฉพาะรหัสวิชา และกด ENTER เพื่อทำแบบทดสอบ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com