แนวข้อสอบ ศิลปะ ป.6 เทอม 2

ตอนที่ 1

 1. ดินสอ HB ใช้สำหรับทำอะไรในงานวาดภาพ
 2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
 3. อุปกรณ์ใดเหมาะสำหรับใช้แรเงาภาพ
 4. ภาพที่มีระยะใกล้ ควรระบายสีอย่างไร
 5. การแรเงาภาพให้มีความเข้ม – จาง ทำให้ภาพเป็นอย่างไร
 6. งานปั้นประเภทใดที่ไม่ต้องทำแผ่นหลังรองรับ
 7. อุปกรณ์ใดไม่ควรนำมาใช้ทำงานปั้น
 8. หากต้องการนำเสนอตำแหน่งของอาคารในโรงเรียน ควรนำเสนอลักษณะใดจึงจะเหมาะสม
 9. สัญลักษณ์ใดใช้แทนโรงพยาบาล
 10. จากภาพ มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์อย่างไร
 11. จากภาพ เป็นภาพประกอบนิทานเรื่องใด
 12. การตกแต่งบ้าน ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์เพื่อจุดประสงค์ใด
 13. งานทัศนศิลป์ในพระราชพิธี มักจะเน้นเรื่องใด
 14. ข้อใดไม่ใช่งานสถาปัตยกรรม
 15. ภาพวาดพุทธประวัติตามโบสถ์ วิหาร เป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใด
 16. งานทัศนศิลป์ที่พบตามผนังถ้ำ เป็นงานประเภทใด
 17. ข้อใดเป็นงานทัศนศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์
 18. ข้อใดเป็นงานประติมากรรมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
 19. งานทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญบั้งไฟอย่างไร
 20. งานทัศนศิลป์ในข้อใด เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภาคอีสาน

ตอนที่ 2

 1. วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับผลงานทัศนศิลป์อย่างไร (5 คะแนน)
 2. งานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันเพราะปัจจัยสำคัญในด้านใดบ้าง (5 คะแนน)
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com