เครื่องพิมพ์ (Printer)

เครื่องพิมพ์ (Printer)

เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยนำเสนองานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของงานนำเสนอที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันทั่วไปจะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขณะใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. เครื่องพิมพ์แบบตกกระทบหรือเครื่องพิมพ์แบบใช้แรงกระแทก (Impact Print) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด คือ ชิ้นงานอาศัยหลักการสร้างจุดด้วยหัวเข็มกระแทกผ่านผ้าหมึกไปยังชิ้นงาน ทำให้เกิดจุดเพื่อสร้างข้อมูลลงบนชิ้นงาน ความคมชัดของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนจุดที่กระแทกลงไป โดยจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลจะยิ่งมีความคมชัดมากขึ้น เครื่องพิมพ์ประเภทนี้มักมีขนาดใหญ่ เวลาใช้งานจะมีเสียงดัง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้นทุนต่ำและต้องการทำสำเนาหลาย ๆ แผ่น
  2. เครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้การตกกระทบหรือเครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้แรงกระแทก (Nonimpact Printer) เป็นเครื่องพิมพ์ที่พัฒนามาจากเครื่องพิมพ์แบบตกกระทบ มีขนาดเล็ก เวลาใช้งานจะมีเสียงเบาและงานที่ได้จะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องพิมพ์แบบตกกระทบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1  เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) อาศัยหลักการหยดหมึกเป็นจุดเล็ก ๆ ไปที่ชิ้นงานเพื่อประกอบเป็นข้อมูล

2.2  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser) มีหลักการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการยิงผงหมึกด้วยระบบเลเซอร์ไปสร้างข้อมูลที่ต้องการบนชิ้นงาน ผลงานที่ได้จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ให้เลือกหลากหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์จึงควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

  • ลักษณะงาน พิจารณาว่า ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์มีลักษณะเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือภาพกราฟิกที่มีความละเอียดสูง หากงานนั้นเป็นข้อมูลตัวหนังสือที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนักก็ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบตกกระทบ แต่หากงานนั้นเป็นภาพกราฟิกที่มีความละเอียดสูงก็ควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้การตกกระทบ
  • ต้นทุน พิจารณาถึงราคาของเครื่องพิมพ์ ราคาน้ำหมึก ราคาวัสดุที่ใช้พิมพ์ และค่าดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เช่น ค่าล้างหัวเข็ม ค่าทำความสะอาดส่วนประกอบภายใน ค่าเปลี่ยนสายพาน
  • ความเร็ว พิจารณาเปรียบเทียบความเร็วในการพิมพ์งาน ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกันแต่อาจมีความเร็วในการพิมพ์งานแตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องศึกษาความเร็วทั้งในการพิมพ์ข้อมูลตัวอักษรและความเร็วในการพิมพ์ข้อมูลภาพ
  • ความละเอียด พิจารณาถึงประสิทธิภาพของงานที่ได้จากการพิมพ์ โดยสิ่งพิมพ์ที่มีความละเอียดมากจะทำให้ข้อมูลมีความชัดมากไปด้วย

 

ที่มา : คู่มือครู แผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com