สร้างฟองอากาศในตู้ปลา ด้วย scratch 3.0

สร้างฟองอากาศในตู้ปลา  ด้วยโปรแกรม Scratch
About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com