วิธี Update Internet Explorer ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

1. ไปที่เว็บไซต์  http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/download-ie
2. คลิก Download IE เวอร์ชันล่าสุด  ถ้าใช้ Windows 7 ให้เลือกเป็นเวอร์ชัน 11
3. เมื่อ Download แล้วโปรแกรมจะติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ
4. รอติดตั้งจนเสร็จแล้วก็ Reboot

http://www.krukanon.com/web/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/52-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-update-internet-explorer-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com