การแปลภาษาคอมพิวเตอร์

การแปลภาษาของคอมพิวเตอร์มีการแปลภาษาหลายลักษณะ สามารถแบ่งตัวแปลภาษาตามลักษณะการแปลได้ 3 แบบ คือ

1.  แอสแซมเบลอ (Assembler)  เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลี  ซึ่งเป็นการแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง

2.  อินเทอพรีเตอร์ (Interpreter)  เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง  เป็นการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง  โดยใช้หลักการแปลทีละประโยคหรือคำสั่ง  หากเจอที่ผิดในตัวโปรแกรม  ตัวแปลภาษาจะยุติการแปลภาษาและจะแสดงตำแหน่งข้อผิดพลาดเพื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขให้เรียบร้อย  เมื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขเสร็จแล้ว  ผู้เขียนโปรแกรมต้องนำโปรแกรมมาทำการแปลภาษาอีกครั้งจนกว่าจะไม่พบที่ผิด

3.  คอมไพเลอร์ (Compiler)  เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง  เป็นการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง โดยทำการแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรม  และแสดงรายการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด  เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมดำเนินการแก้ไขโปรแกรมให้เรียบร้อย  เมื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขเสร็จแล้ว  ผู้เขียนโปรแกรมต้องนำโปรแกรมมาทำการแปลภาษาอีกครั้งจนกว่าจะไม่พบที่ผิด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com