ใบงาน On Hand วิชาวิทยาการคำนวณ

ประถมศึกษาปีที่ 5

เล่มที่ 1 การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา

ดาวน์โหลด

เล่มที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื่้องต้น

ดาวน์โหลด

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com