หลักการจัดการและตกแต่งบ้านให้น่าอยู่

  1. การจัดและตกแต่งบ้านจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพงหรือไม่ จงอธิบาย

           การจัดและตกแต่งบ้านไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพง แต่ควรเน้นความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเครื่องใช้พอประมาณ โดยให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้มีพื้นที่เหลือเพียงพอต่อการใช้สอยหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

  1. กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านอย่างไร

           กล้องวงจรปิดติดเพื่อสังเกตการณ์ ความเคลื่อนไหว หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้าน หรือบริเวณที่ต้องการตรวจจับภาพ เพื่อช่วยป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เหตุร้าย และช่วยในการติดตามหาคนร้าย

  1. เพราะเหตุใด ห้องนอนจึงควรเป็นห้องที่มีเครื่องใช้และของประดับตกแต่งน้อยที่สุด

          เพราะห้องนอนเป็นห้องสำหรับนอนหลับพักผ่อน การมีเครื่องใช้และของประดับตกแต่งมากเกินไปจะทำให้ห้องดูคับแคบ เกิดความรู้สึกอึดอัด ทำให้พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ และยังเป็นที่สะสมของฝุ่นละอองซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและ ร่างกาย 

  1. นักเรียนควรตกแต่งบ้านที่มีขนาดเล็กอย่างไร เพื่อให้บ้านดูกว้างขวางมากขึ้น

     ควรเลือกใช้เครื่องใช้ที่มีขนาดและลักษณะเหมาะสมกับขนาดของบ้าน เพื่อให้บ้านดูกว้าง โปร่ง และโล่งสบาย เพราะถ้าบ้านมีขนาดเล็ก แต่เลือกใช้เครื่องใช้ขนาดใหญ่หรือมีลักษณะทึบจะทำให้บ้านดูคับแคบและอึดอัด นอกจากนี้ควรทาสีบ้านด้วยสีโทนอ่อน ซึ่งจะช่วยให้บ้านดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

  1. เครื่องใช้ประเภทที่ติดกับอาคารและเครื่องใช้ประเภทลอยตัวมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไร

       เครื่องใช้ประเภทที่ติดกับอาคารจะมีโครงสร้างอุปกรณ์ที่แข็งแรง เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง และประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง ส่วนเครื่องใช้ประเภทลอยตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จัดวางที่ใหม่ได้ง่าย ราคาถูกกว่าเครื่องใช้ประเภทที่ติดกับอาคาร ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย

  1. หลักศิลปะมีความจำเป็นต่อการจัดและตกแต่งของประดับในบ้านอย่างไร

       ช่วยจัดองค์ประกอบในการจัดวางของประดับให้เหมาะสม สมดุล สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา และดูไม่รกจนเกินไป

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com