หน่วย 1 งานบ้าน ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่
 2. การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความสุขในการทำงาน

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. นักเรียนจะดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอย่างไรให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
 2. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านมีประโยชน์อย่างไร
 3. ทักษะการจัดการในการทำงานมีความสำคัญอย่างไร
 4. ทักษะการทำงานร่วมกันมีความสำคัญต่องานอย่างไร
 5. หากบ้านของนักเรียนมีเครื่องเรือนที่ไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาด นักเรียนจะทำอย่างไร
 6. หากเครื่องเรือนไม้มีคราบเป็นวง นักเรียนจะทำความสะอาดอย่างไร
 7. นักเรียนจะดูแลรักษาเครื่องเรือนหวายอย่างไรให้ใช้งานได้นาน
 8. เครื่องเรือนหนังแท้และหนังเทียมมีวิธีการดูแลรักษาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 9. หากเครื่องเรือนบุผ้ามีขนของสัตว์เลี้ยงติดอยู่จะทำความสะอาดอย่างไร
 10. นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาเครื่องเรือนอย่างไรให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
 11. การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไร
 12. การดูแลรักษาเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีมีผลดีอย่างไร
 13. นักเรียนชอบทำงานร่วมกับบุคคลที่มีนิสัยอย่างไร
 14. เพราะเหตุใดเราจึงควรมีมารยาทที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เนื้อหาหน่วยที่ 1 งานบ้าน (14 ชั่วโมง)

 1. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
 2. ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
 3. ทักษะการจัดการในการทำงาน
 4. ทักษะการทำงานร่วมกัน
 5. การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน
 6. เครื่องเรือนไม้
 7. เครื่องเรือนหวาย
 8. เครื่องเรือนหนัง
 9. เครื่องเรือนบุผ้า
 10. เครื่องเรือนโลหะ
 11. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 12. การดูแลรักษาเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 13. มารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 14. มารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.