รู้จักงานประดิษฐ์ ป.6

นักเรียนคิดว่า งานประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ไทย มีความสวยงามและโดดเด่นอย่างไร

นักเรียนคิดว่า การทํางานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จัดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ เพราะอะไร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com