คลิปการสอน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า วิชาการงานอาชีพ ป.6

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน  และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องซื้อใหม่

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com