• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงาน ป.5
เอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญ

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอกสารที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ออกให้ เพื่อดำเนินการติดต่อทางธุรกรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นหลักฐานทางการเงินหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้นๆ

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารสำคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการหยิบใช้ งานของเอกสารสำคัญไม่ให้ชำรุดหรือเสียหาย และควรจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นตู้เก็บเอกสารหรือลิ้นชักเพื่อเกิดความเรียบร้อยของการจัดเก็บเอกสารสำคัญ

เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องเก็บเอกสารสำคัญให้ดี

เอกสารต่างๆมีความสำคัญต่อตนเองเป็นหลักฐานที่สามารถใช้ได้ในทางกฎหมายหรือการดำเนินการทางธุรกรรมต่างๆ

คู่มือครู วิชาการงานอาชีพป 5 หน้า 23

สมบัติส่วนตัวหรือเอกสารสำคัญถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น หากต้องการใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน เจ้าของควรเก็บรักษาสิ่งของให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด ถือว่าเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรหรือสิ่งของต่างๆ ได้อย่างพอเพียงและรู้คุณค่า ส่วนเอกสารสำคัญ เป็นหลักฐานที่สามารถใช้ในทางกฎหมายได้ ดังนั้น จึงควรจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้งานและควรดูแลรักษามาให้ชำรุดเสียหาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *